Ảnh bìa phong cách 3 lớp

17,973 view
Tạo ảnh bìa nghệ thuật và rất sáng tạo qua khung ảnh bìa facbook màu sắc đặc biệt này

Hướng dẫn: upload ảnh cần tạo và chọn vùng.. cắt ảnh và bấm nút "Tạo ảnh'

  • Chọn ảnh
---- Quảng cáo ----

Các hiệu ứng khác