Tạo ảnh bìa facebook ảnh xếp ghép

35,836 view
Tạo ảnh bìa facebook ảnh xếp ghép , cover của bạn được tạo bởi các hình ghép từ ảnh của bạn rất ấn tượng

Hướng dẫn tạo cover ảnh: Upload ảnh cần tạo và chọn vùng , cắt ảnh và bấm nút tạo ảnh

  • Chọn ảnh
---- Quảng cáo ----

Các hiệu ứng khác