Tạo cover the Joker

16,491 view
Tạo cover the Joker là hiệu ứng ghép ảnh online vào khung ảnh thằng hề, nhằm tạo ra những ảnh bìa, cover facebook thành hề ấn tượng.

Thực hiện việc ghép ảnh với cover the Joker bạn clcik chọn ảnh (tùy chỉnh vùng ảnh hiển thị bằng cách điều chỉnh vùng nét đưt, sau đó đồng ý), việc cuối cùng là click tạo ảnh. Còn rất nhiều cover facebook tâm trạng, cover facebook tình yêu đang chờ bạn trải nghiệm.

  • Chọn ảnh
---- Quảng cáo ----

Các hiệu ứng khác