Tạo cover facebook tâm trạng cần lắm ...

13,579 view
Những ảnh bìa (cover) tâm trạng với những dòng status ấn tượng hay như dòng status cần lắm ... đầy thú vị qua việc ghép ảnh vào hiệu ứng tạo cover facebook tâm trạng cần lắm.

Đế thực hiện việc ghép ảnh vào cover (ảnh bìa) facebook tâm trạng cần lắm bạn cần chuẩn bị một bức hình, sau đó click vào chọn ảnh, bước cuối cùng click tạo cover. Ngoài ra còn rất nhiều hiệu ứng cover facebook, ảnh bìa facebook ấn tượng như tạo ảnh bìa facebook hài hước, tạo ảnh bìa facebook tình yêu, ...

  • Chọn ảnh
---- Quảng cáo ----

Các hiệu ứng khác